Вана за импрегниране
чрез потапяне

Импрегнация във вана

Потапянето във вана с импрегниращ разтвор е един от най-добрите методи за импрегниране на дървесина. Греди, дъски, колове, дори и цели палета, могат да бъдат импрегнирани сравнително бързо чрез потапяне във вана. Този процес е особено ефективен, тъй като дървесината се оставя за определено време потопена изцяло във импрегниращия разтвор, което гарантира попиване на разтвора в дълбочина.
Потапянето обикновено се извършва в специално изработени за целта вани. Дървените елементи се подреждат в пакети, които се потапят под повърхността на импрегнанта с помощта на хидравлично рамо. С напречни летви се отделят редовете от дървения материал в опаковката, за да се гарантира, че всеки елемент е напоен от всички страни, като по този начин се гарантира, че цялата повърхност на дървесината е равномерно обработена. Времето за потапяне обикновено е между 30 и 60 минути. Удълженото импрегниране с продължителност от 24 часа осигурява по-дълготрайна защита, с дълбочина на проникване до 3 мм.

  •  Обработката на дървесината с импрегнанта реализира сериозни икономии на средства от поддръжката на скъпите дървени конструкции и изделия запазвайки ги в първоначалното им състояние.

СПОДЕЛИ СТРАНИЦАТА

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved