ACTIVSAN 

ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПИТЕЙНА ВОДА В КЛАДЕНЦИ, РЕЗЕРВОАРИ И БАСЕЙНИ 

Унищожава бактериите, вирусите, водорасли и микроскопични гъби.

99,9% -eфективност за убиване
на бактерии и вируси.

Питейна вода:

Плувни басейни:

Подове и санитарен фаянс:

Резервоари за питейна вода

Незаменим помощник за дезинфекция на вода включително от: Бактерии ( включително Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ), Вируси ( включително HIV и HBV ), водорасли и низши гъби.

99,9% -eфективност за убиване на бактерии и вируси.

Разфасовка:1 л.

Инструкции за употреба

Питейна вода:
Биоцидът се дозира в зависимост от качеството и хлорпоглъщаемостта на обработваната вода. Необходимото количество биоцид се изчислява според обема вода (в m3), който ще се обработва. Поставя се в по-голям съд и се разрежда с вода, след което се внася по повърхността на третираната вода. Препоръчителна разходна норма (бактерицидно действие): 20 ml ACTIVSAN за вода за всеки кубичен метър вода.

Плувни басейни:
Може да се използва като целогодишен микробициден препарат срещу водорасли за поддръжка на басейн. Преди употреба в новонапълнен басейн е необходимо да измерите и, ако се налага, да коригирате твърдостта на водата. Начална доза: при първата дезинфекция дозирайте 160 мл ACTIVSAN за вода за всеки три кубически метра от площта на басейна. Поддържаща доза: всяка седмица добавяйте 80 мл ACTIVSAN за вода на три кубически метра. Ако басейнът ви е външен, удвоете горните дозировки. При продължителни горещини и често използване на басейна, може да го дезинфекцирате дори по-често, на всеки 3 дни. Ударна доза: при поява на водорасли, продължителни горещини или често използване на басейна, използвайте 240 мл ACTIVSAN за вода за три кубически метра вода. С добавяне на 160 мл препарат на 3 куб. м. вода ще повишите съдържанието на хлор във водата с около 2,5 мг/л (но веднага се понижава). Затова за измерване на свободния хлор използвайте пакета за тестване. За безопасно къпане поддържайте нивото му на 0,3 – 0,5 мг/л.

Подове и санитарен фаянс:
Изготвя се воден работен разтвор на ACTIVSAN за вода с концентрация 10%. Повърхностите се опръскват или забърсват до пълното им намокряне с работен разтвор и трябва да останат мокри през цялото време на въздействие. Време на въздействие – 30 минути за бактерицидно и фунгицидно действие и 60 минути за вирусоцидно действие. След изтичане на времето на въздействие, повърхностите които влизат в контакт с храни се изплакват старателно с питейна вода. При третиране на големи повърхности, преди достъпа на хора, помещенията се проветряват до изчезване на специфичната миризма.

Внимание: Да не се третират метални (особено от мед, никел и кобалт) и повредени емайлирани повърхности, тъкани, кожа, дърво, каучук и други повърхности, неустойчиви на химикали.


Съдържа: натриев хипохлорит
EUH 206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор)


Къде да купя?

В железариите и веригите за строителни материли и домашни потреби