Адрес:
София, бул. Академик Гешов 2Е
Бизнес Център Сердика сграда 3, офис 103

Офис: 0700 11104, 0888 273 105

bochemie@bochemie-bg.com

Търговски Директор: Гален Гавраилов

mail:g.gavrailov@bochemie-bg.com , 0888 273 105

Регионален Търговски Мениджър: София / Югозападна България

Ивайло Негров: 0894 505076, mail: i.negorv@bohemie.bg

Регионален Търговски Мениджър: Южна България

инж. Румен Граматиков: 0878 128 161, mail: r.gramatikov@bohemie.bg

Регионален Търговски Мениджър: Източна България

Николай Ананиев: 0879 975 326, mail: n.ananiev@bohemie.bg

Индустрия:

0888 273 105